Skip to the content

Vores kerneservices

Forretningsorienteret lærings-

-Analyse 

Vi tror ikke på copy- paste løsninger, men på at forstå og analysere. På den måde er hver opgave en mulighed for at gentænke løsninger. Vi forstår at gode løsninger er baseret på stærke indsigter, derfor stiller vi spørgsmål, vi observere og analysere for bedre at kunne forstå din virksomhed, situation og udfordringer.  

 

-udviklingsREJSER

Vi arbejder med læring og udvikling ud fra en helhedsforståelse. Faktisk udvikler og driver vi kun hele forløb, fordi vi ved af erfaring, at læring er et forandringsprojekt der skal understøttes organisatorisk, bygges op i step,  at metode og teknologi skal tilpasses målgruppen, og at rejsen skal følges til dørs. Tilgengæld garantere vi også, at nå de mål vi er blevet enige om. 

 

-oplevelse 

I moderne læring og træning, er det ikke længere et spørgsmål om læring digitalt eller i virkeligheden, men både og. Vi designer og sammensætter kombinerede forløb, der understøttes af forskellige teknologier og metoder.  Vores udgangspunkt er altid den menneskelige forståelse, for herigennem at skabe de digitale oplevelser der passer bedst passer til målgruppen og formålet - ikke den anden vej rundt. Vi lægger stor vægt på kvaliteten af læringsoplevelsen i både grafisk design, interaktion og funktionalitet. 

 

-Effektmåling 

Vi måler, analysere og optimere løbende på vores indsatser. Vi opsætter forretningsprocesser for indsamling af kvalitative- og kvantitative data, og på denne baggrund kommer ved vi med løbende anbefalinger til justeringer og tilpasninger, og input til den fortsatte udvikling af organisationen og medarbejderne. 

-Strategi 

Vi stimulere, driver og optimere læreprocesser. Vi hjælper med at forme strategien og tilpasse konceptet til virksomheden. Vi sørger for, at værdi skabes ved at fokusere indsatser på udvikling af forretningskritiske kompetencer, optimering af teknologi og facilitering. Vi sørger for, at der er sammenhæng mellem ambition, rammer og ressourcer, og at strategien understøtter håndgribelige og målbare resultater.    

 

-kultur 

Læringskultur handler om at skabe innovation igennem systematik og processer, og ikke mindst ved at udvikle et lærende mindset. Vi hjælper med at lægge hjørnestenene, uddanne ledere og medarbejdere i at indsamle, dele og bearbejde viden. Samtidigt, implementere vi værktøjer til at bruge design-tænkning, eksperimentel læring, scenario og simulations udvikling, til at udvikle og afprøve nye ideer.  

 

læring, innovation og digitalisering

Vi hjælper ambitiøse virksomheder med at dele kritisk viden

Viden er den mest kritiske ressource i moderne virksomheder, ikke kun internt i organisationen, men også ud til kunderne der har brug for at kunne forstå og have tillid til de produkter de køber, også i fremtiden. Vi hjælper din virksomhed med at formidle viden og uddannelse, klart og professionelt, online og virkeligheden.

 

Specialiseret forretningspartner

Rådgivning

Vi tror på, at det kræver viden og indsigt at kunne rådgive vores kunder bedst muligt. Jo mere specialiseret virksomhedstype, jo større er kravene til vores indsigt. Vi kigger indgående på den enkelte opgave og kommer med anbefalinger til, hvilke andre elementer, der kan styrke kompetenceudviklingen og din organisation.

In-house projekt- og programudvikling

Projektledelse

Læring og udviklingsprojekter handler om mennesker og er som sådan komplekse. Derfor er personlige kompetencer, viden og erfaring afgørende. Ved større projekter og programmer kan vi arbejde in-house og varetage projektet fra start til slut. Vi sørger for at skabe værdifuld fremdrift i dine projekter og er med til at sikre, at de forventede gevinster realiseres.

Moderator og Facilitering

Undervisning

Undervisning er en del af vores DNA, og gode læringsprincipper er udgangspunkt for alt vi foretager os. I samarbejde med din virksomhed planlægger og gennemføre vi mindre kurser, workshops, konferencer og dagsprogrammer. Vi sørger for at jeres næste ledelses- eller teamseminar bliver meget mere end power points.  

 

resourcer og kompetence

Digitale Løsninger

Vi skaber digitale arbejdsgange og værktøjer, som sætter jer i stand til effektivt at levere og måle effekten af jeres kompetenceudvikling. Vi udvikler og integrere løsninger i jeres nuværende system, og som spiller tæt sammen med jeres strategi og forretningsudvikling. 

Lad os tales ved

The 'First name' field is required
The 'Last name' field is required
Please enter a valid Email address